บทบาทและหน้าที่ของการขนส่งสินค้า

การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายสินค้า ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความสมดุล ระหวางอุปสงค์และอุปทานในทุกธุรกิจ ที่ผ่านมาธรรมชาติในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยจะใช้ แรงงานเป็นหลักจะเน้นการจัดการและควบคุมการทํางานของคน ถึงอย่างไรก็ตามการที่เทคโนโลยีมี ความก้าวหน้าตลอด ในเชิงสนับสนุนทั้งในการปฏิบัติการทั่วไปและการจัดการขนส่ง เพื่อส่งผลให้ระดับ การปฏิบัติการเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลในด้านบวกมากกว่าด้านลบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการวางแผนและการจัดการ ถ้าเทียบกับส่วนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่กระจายสินค้า การขนส่งจะเกี่ยวข้องกับต้องทุนและการบริการ รองจากกิจกรรม คลังสินค้า 


ปัญหาการใช้บริการรถรับจ้างขนของ ขนส่งสินค้า

และแทนที่จะเอาเวลาไปใช้ทำอย่างอื่น เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้เราต้องเสียเวลาในการเลือกใช้บริการและตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ รถรับจ้างขนของ ทั้ง ๆ ที่มันไม่สมควรที่จะเป็นเรื่องยากเลย 

ดังนั้นเราจึงนำปัญหาที่คุณอาจจะเคยเจอ หรือกำลังจะเจอ บริการทางเลือกใหม่จากเราที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ 

อัตราค่าขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการมักจะให้ความสำคัญเป็นหลัก เพราะแน่นอนว่ายิ่งค่าขนส่งสูงขึ้นหรือมีราคาแพงมาก ในเชิงธุรกิจ ก็จะหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น หรือถ้าเป็น เชิงขนส่งทั่วไป มันก็หมายถึงจำนวนเงินที่ต้องออกจากกระเป๋าผู้ใช้บริการมากขึ้นนั่นเอง 

ปัจจัยหลัก ๆ ที่ผู้ให้บริการแต่ละบริษัทนำมาคิดคำนวณเป็นอัตราค่าขนส่ง คือ

ซึ่งเรทราคาของแต่ละข้อด้านบนก็จะแตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งเรทที่แพงมาก ๆ ไปจนถึงถูกสุด ๆ เลยก็มี แต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่เจอกับเรทราคาที่แพง ก็อาจจะทำให้เจอปัญหาเหล่านี้ตามมากวนใจได้เช่นเดียวกัน 

ธุรกิจ : ธุรกิจก็จะมีต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่องบประมาณ และกำไรขาดทุนขององค์กร

ขนส่งทั่วไป : ถ้าของเยอะ ก็อาจจะต้องใช้รถขนส่งที่ใหญ่ขึ้น หรือต้องขนส่งหลายรอบขึ้น ซึ่งถ้าคุณเลือกผิดก็อาจจะได้ราคาที่แพงมาก ๆ และทำให้ต้องจ่ายหลายรอบอีกด้ว

2. ความปลอดภัย

หลายครั้งที่ผู้ส่งหรือผู้ใช้บริการมักจะเจอกับปัญหาในการขนส่ง 

สาเหตุดังกล่าว อาจเกิดได้จากการเลือกผู้ให้บริการที่อาจจะไม่ใช่บริษัท หรือเป็นเพียงแค่เจ้าของรถบรรทุกเท่านั้น เกิดจากความคิดที่ว่า การเลือกใช้บริการแบบนี้มักจะถูกกว่า ซึ่งถึงแม้อาจจะถูกกว่าก็จริง แต่ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของความปลอดภัยครับ 

เพราะนอกจากของจะเสียหายแล้ว ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจก็หมายถึง การที่คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียเวลา หรือส่งสินค้าใหม่เพื่อเป็นคำขอโทษให้กับลูกค้าอีกด้วย

3. ปัญหาในการหารถรับจ้างขนของ ที่เหมาะสม

ปัจจุบันผู้ให้บริการรถรับจ้างแบบเหมาในประเทศไทยมีบริษัทมากมาย ซึ่งการเลือกบริการขนส่งสินค้าก็อาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น

เหตุผลเหล่านี้ ทำให้ตัวเลือกสุดท้าย จึงตกไปสู่บริษัทขนส่งเจ้าใหญ่ๆอยู่ดี แต่ก็ติดปัญหาเรื่องราคา และไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไรนัก

ทางเลือกจากบริการของเรา

จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งหลายข้างต้นนั้น สร้างความลำบากให้กับผู้ส่งในการค้นหาผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของราคาและรูปแบบการให้บริการ 

ซึ่งบริการของ พันทรัก จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยเราคือผู้ให้บริการที่รวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่งแบบเหมาคันจากทั่วประเทศไทย พร้อมส่งให้คุณได้เลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ในระบบของเราใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่งแบบเหมาคันจำนวนมากโดยคิดจากระยะทางหน้างานจริงมาเป็นตัวคำนวนราคา จากลูกค้าของเราหลายๆบริษัทและผู้ให้บริการท้องถิ่น ส่งตรงไปถึงคุณ ทำให้คุณมีเราตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

รายชื่อ ทะเบียนรถ เบอร์โทร สำเนาบัตรประชาชนของคนขับรถที่ให้บริการขนส่งสินค้าให้ท่าน ได้มีการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ รถรับจ้างขนของ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถจากเรามั่นใจได้ว่ารถตู้เย็นส่งของนั้นมีตัวตนจริงและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาในระหว่างการขนส่งสินค้าจนถึงจุดหมายปลายทาง

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เข้าไป Lock in เพิ่มเพื่อนที่ไลน์  Siam Freeze Logistics  หรือ เพิ่มเพื่อนโดย       เบอร์โทร  0931659000

2. แจ้งรายละเอียดงานมาทางไลน์

3. เราจะติดต่อท่านให้เร็วที่สุด พร้อมกับแจ้งราคา ค่าบริการรถขนส่งของ ให้ทราบ         ในทันที

การขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์

การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation)หรือรถบรรทุก(Truck Transportation)การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหวางจังหวัดต่างๆ ได้อย่าง  ทั่วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนี้ สามารถแก้ปัญหาในด้านการจําหน่ายสินค้าของพอค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะ ดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือ รถบรรทุก 

ข้อดีของการขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์

ข้อดี 

1.สามารถให้บริการถึงบ้านได้เป็นข้อที่ได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด 

2. มีความคล่องตัวสูง สะดวก รวดเร็ว และให้บริการได้ทุกจุด ตลอดระยะทาง 3. สามารถบริการได้ตลอดเวลา และทันเวลา ไม่จําเป็นต้องมี กฎหมายกําหนดการเหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน 

4. ใช้ในการขนส่งได้ทุกระยะทาง 

5. ใช้เชื่อมโยงหรือประสานกับการขนส่งประเภทอื่นได้